Vývoj aplikací

Zavedením nových aplikací, jejich vzájemným provázáním a automatizací činností dokážeme ušetřit Váš čas a náklady.

Co jsou to PWA aplikace

Zabýváme se vývojem PWA aplikací přesně podle potřeb a požadavků našich klientů.

PWA (Progressive Web App) aplikace jsou moderní webové aplikace, které poskytují uživatelům stejné výhody jako nativní aplikace, ale bez nutnosti lokální instalace. PWA aplikace jsou rychlejší, odolnější a lépe optimalizované pro různá zařízení.

Tvoříme PWA aplikace s intuitivním rozhraním a špičkovými funkcemi, které pomáhají podnikům automatizovat a optimalizovat svůj provoz.

Jaké je využití ve vaší společnosti?

Díky PWA aplikacím je možno řešit jakýkoliv Váš požadavek. Zde uvádíme některé možnosti využití.

Features

Řízení prodeje

Tyto aplikace vám mohou umožnit sledovat a řídit své prodeje, například analýzou tržeb, plánováním prodejních cílů nebo usnadněním komunikace se zákazníkem.

Features

Plánování výroby

Tyto aplikace vám mohou pomoci plánovat své výrobní procesy, například rozvržením kapacity strojů a pracovníků. Sledováním aktivních procesů a vykazováním pomocí terminálů.

Features

Dodavatelské řetězce

Tyto aplikace vám mohou pomoci sledovat a spravovat své dodavatele, například sledováním objednávek a plánováním dodávek.

Features

Správa zásob

Tyto aplikace umožňují společnostem sledovat a řídit své zásoby, například zboží na skladě nebo materiály pro výrobu.

Naše projekty

Aplikace a mikroaplikace mohou sloužit k mnoha účelům. Může se jednat o malou funkcionalitu, která usnadní firemní procesy nebo komplexní aplikaci, která zasahuje do všech oddělení společnosti. Zde naleznete ukázku naší práce.

PWA aplikace pro vyhodnocení nákladovosti výroby

Zadáním bylo zajistit přesné vyhodnocení nákladovosti při výrobě zakázky. V tomto případě jsme museli zajistit aby do vyhodnocení vstupovala přesná a relevantní data.

Prvním krokem tedy bylo napsat aplikaci dostupnou v rámci firemní sítě s připojením na firemní SQL databázi s výrobními daty. Do této aplikace vstupují data týkající se objednávek, zakázkových postupů a technologických plánů. Z těchto dat je možno vyhodnotit základní údaje týkající se plánů mezd, skutečného výdeje materiálů a fakturovaných kooperací.

Pro vyhodnocení je mimo technologického plánu ještě nutné znát skutečně strávený čas nad jednotlivými operacemi technologického postupu.

Pro tyto účely jsme sestrojil vykazovací terminály postavené na Raspberry Pi s připojenou čtečkou RFID karet a čtečkou čárových kódů a k tomuto terminálu napsali aplikaci, která načítá čárové kódy jednotlivých operací a vyhodnocuje tak dobu strávenou nad operací.

S těmito daty poté nebyl problém dopočítat kompletní nákladovost zakázek a zobrazovat podrobné statistiky.

Pro účely snadnější správy výkazů jsme dopsali část aplikace, která na časové ose zobrazuje jednotlivé výkazy práce, souhrnnou statistiku využití fondu práce, a efektivity v poměru s normovanými časy na operace a je možné v ní výkazy editovat a přidávat ručně.

Mimo samotné vyhodnocování jsme aplikaci stavěli 'na zelené louce', řešili jsme tedy mimo databázový konektor na docházkový systém a informační systém Karat i autentizaci pomocí JWT tokenů, autorizaci a několik dalších menších dodatečných částí, jako zobrazení přítomných zaměstnanců nebo jednoduchý CRM systém pro obchodníky.

  • Propojení s informačním systémem Karat
  • Vykazovací terminály postavené na Raspberry Pi s vykazovací PWA aplikací
  • Vyhodnocování nákladovosti zakázek v reálném čase
  • Notifikace v případě problému ve výrobě

Zaujali jsme Vás?

Pokud máte zájem o specifickou aplikaci, kontaktujte nás a společně se domluvíme na řešení.

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.