Digitální transformace

Zavedením nových aplikací, jejich vzájemným provázáním a automatizací činností dokážeme ušetřit Váš čas a náklady.

Proč by se měla digitální transformace týkat i Vás?

Digitální transformace se může stát Vaší obrovskou výhodou. Díky moderním technologiím dokážete zefektivnit své procesy, zlepšit zákaznický servis a získat konkurenční výhody.

Pokud se rozhodnete tuto příležitost ignorovat, může se stát, že začnete zaostávat za konkurencí. Navíc, se můžete dostat do potíží s dodržováním regulací a norem, které se týkají digitalizace a ochrany dat.

Podle průzkumu plánuje kolem 80% firem digitalizaci, protože si uvědomují, že v dnešní době je snižování nákladů spojených s obchodními procesy tím nejlepším způsobem jak navýšit své zisky.

Jaké jsou hlavní výhody digitální transformace

Nejen úspora času a nákladů a přizpůsobení se potřebám zákazníků. Proč je v dnešní době důležité jít cestou digitální transformace?

Features

Efektivita

Digitální transformace Vám umožní automatizovat mnoho procesů, což znamená, že méně času a úsilí věnujete manuální práci.

Features

Snížení nákladů

Díky automatizaci a digitalizaci procesů můžete snížit náklady na práci, materiál, energie a také marketing a prodej svých produktů a služeb díky online kanálům.

Features

Zákaznický servis

Digitální transformace Vám umožní využívat moderní technologie ke zlepšení svého zákaznického servisu, například pomocí chatbotů nebo automatizovaných odpovědí na e-maily.

Features

Konkurenceschopnost

Máte větší šanci zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu, protože budete schopni rychle reagovat na změny a nabízet svým zákazníkům lepší služby než konkurence.

V jakých oborech Vám můžeme s transformací pomoci?

V dnešní době je možné digitálně transformovat veškeré agendy, které Vaše podnikání zahrnuje. Zde uvádíme seznam těch nejčastějších.

Zákaznická
zkušenost
Řízení
procesů
Lidské
zdroje
Správa
dokumentů
Business
intelligence
Správa
zdrojů
Dodavatelské
řetězce
Konverzační
AI boti
Marketingové
automatizace
CRM
systémy

Jak probíhá spolupráce

Jsme profesionálové a k dosáhnutí úspěchu používáme ověřené postupy.

Hodnocení vyspělosti digitální transformace

Jedná se o proces hodnocení připravenosti podniku na digitální transformaci. Zahrnuje analýzu současného stavu technologií, procesů a organizačních struktur podniku a identifikaci oblastí, kde lze provést zlepšení.

Tvorba strategie digitální transformace

Jedná se o vytvoření plánu, jak bude podnik využívat technologie k dosažení svých cílů. To může zahrnovat identifikaci klíčových oblastí, ve kterých lze technologie využít ke zlepšení efektivity, konkurenceschopnosti nebo zákaznické zkušenosti.

Implementace nových technologií

Znamená proces zavádění a integrace nových technologických řešení do podniku. Může se jednat o nahrazení stávajících systémů novými nebo o přidání nových technologických řešení, která doplňují stávající systémy.

Řízení změn

Je proces plánování a provádění změn v podniku, například zavádění nových technologií nebo procesů, školení zaměstnanců, vývoj nových zásad a postupů a řízení komunikace se zúčastněnými stranami.

Podpora a servis

Jedná se o průběžnou pomoc a podporu, kterou poskytujeme svým klientům po dokončení projektu. Může jít například o průběžné školení a podporu zaměstnanců, technickou pomoc a pomoc s průběžnou údržbou a optimalizací nových technologií.

Konkrétní příklady automatizace

Digitální transformace šetří čas a náklady. Zde uvádíme některé konkrétní příklady, proč je tomu tak.

Web a CRM

Při vyplnění webového kontaktního formuláře se v CRM systému automaticky vytvoří nový lead a obchodní oddělení s ním dále může pracovat.

Řízení projektů

Při změně stavu projektu je klient automaticky informován. V klientském portále se vytvoří potřebné dokumenty, které klient může digitálně podepsat.

Finance

Příchozí faktura je v mailu automaticky vytěžena a zaúčtována v účetním programu. Účetní program je propojen s CRM, aby měl obchodník přehled o klientovi.

Ušetříme Vám čas a náklady

Pokud máte zájem o analýzu možností digitalizace ve Vašem podnikání, zanechte nám své kontaktní údaje a my se Vám ozveme!  Často kladené dotazy

  Napsali jsme toho dost, ale pokud máte stále otázky, možná Vám je zodpovíme zde.

  Hodnocení vyspělosti digitální transformace je proces hodnocení připravenosti podniku na digitální transformaci. Zahrnuje analýzu současného stavu technologií, procesů a organizačních struktur podniku a identifikaci oblastí, kde lze provést zlepšení. Cílem posouzení vyspělosti digitální transformace je pomoci podniku pochopit jeho současnou úroveň digitální vyspělosti a identifikovat případné nedostatky, které je třeba odstranit, aby bylo možné úspěšně provést digitální transformaci.

  Vypracování strategie digitální transformace zahrnuje vytvoření plánu, jak bude podnik využívat technologie k dosažení svých cílů. To může zahrnovat identifikaci klíčových oblastí, ve kterých lze technologie využít ke zvýšení hodnoty podniku, jako je zlepšení efektivity, zvýšení konkurenceschopnosti nebo zlepšení zákaznické zkušenosti. Strategie digitální transformace by měla zohledňovat současný stav podniku a jeho zdrojů a také jeho dlouhodobé cíle a záměry. Měla by také zvážit potenciální rizika a výzvy spojené se zaváděním nových technologií a způsoby jejich řešení. 

  Implementace nových technologií znamená proces zavádění a integrace nových technologických řešení do podniku. Může jít o nahrazení stávajících systémů novými nebo o přidání nových technologických řešení, která doplní stávající. Implementace nových technologií je klíčovým aspektem digitální transformace, protože umožňuje podnikům využívat nejnovější a nejinovativnější technologie k zvyšování hodnoty podniku. Může jít o implementaci nových systémů pro správu dat, cloud computing, umělou inteligenci nebo jiné oblasti. Implementace nových technologií obvykle zahrnuje řadu různých kroků, včetně plánování, testování a školení. Může také zahrnovat významné řízení změn, protože nové technologie mohou často vyžadovat významné změny stávajících procesů a systémů. 

  Řízení změn je proces plánování a provádění změn v podniku, jako je například zavádění nových technologií nebo procesů. Zahrnuje identifikaci nezbytných změn, posouzení dopadu těchto změn a vypracování plánu řízení přechodu na nový stav. Efektivní řízení změn má zásadní význam pro úspěch jakékoli digitální transformace, protože pomáhá zajistit hladké a efektivní začlenění nových technologií a procesů do podniku. To může zahrnovat školení zaměstnanců, vývoj nových zásad a postupů a řízení komunikace se zúčastněnými stranami. Řízení změn může podnikům také pomoci minimalizovat rizika spojená se zaváděním nových technologií a procesů, jako je narušení provozu nebo odpor zaměstnanců. Pečlivým plánováním a řízením procesu změn mohou podniky pomoci zajistit, aby jejich digitální transformace byla úspěšná. 

  Podpůrné a poimplementační služby označují průběžnou pomoc a podporu, kterou podnik poskytuje svým klientům po dokončení projektu digitální transformace. Může jít například o průběžné školení a podporu zaměstnanců, technickou pomoc a pomoc s průběžnou údržbou a optimalizací nových technologií. Podpora a služby po implementaci mohou být důležitou součástí projektu digitální transformace, protože pomáhají zajistit, aby klienti mohli plně využívat nové technologie a procesy a získat z nich co největší hodnotu. Při hledání poradenské společnosti pro digitální transformaci je dobré zvážit její přístup k podpoře a poimplementačním službám. Nabízejí řadu možností, které vyhovují vašim potřebám? Mají k dispozici specializovaný tým, který poskytuje průběžnou podporu? To vše jsou důležité otázky, které je třeba zvážit při výběru partnera pro váš projekt digitální transformace. 

  Digitální transformace je proces, při kterém se pomocí technologií zásadně mění způsob, jakým podnik funguje a jakým poskytuje hodnotu svým zákazníkům. Může zahrnovat implementaci nových technologií, přijetí nových obchodních modelů a transformaci procesů a organizačních struktur. 

  Digitální transformace může podniku přinést řadu výhod, včetně zvýšení efektivity, zlepšení zákaznické zkušenosti, zvýšení konkurenceschopnosti a možnosti přístupu na nové trhy. Může také pomoci podnikům udržet si náskok díky využití nejnovějších a nejinovativnějších technologií. 

  Mezi běžné problémy, se kterými se podniky mohou při digitální transformaci potýkat, patří nedostatek zdrojů, odpor zaměstnanců ke změnám, potíže s hledáním a udržením talentů a potíže se sladěním technologií s obchodními cíli. 

  Výběr správné technologie pro projekt digitální transformace může být složitý proces. Je důležité vzít v úvahu konkrétní potřeby a cíle podniku a také možnosti a omezení různých technologií. Může být také užitečné získat podněty od klíčových zúčastněných stran, jako jsou zaměstnanci a zákazníci, a zvážit faktory, jako jsou náklady a přínosy různých možností. 

  Poradci pro digitální transformaci mohou hrát při pomoci podnikům při digitální transformaci řadu různých rolí. Může jít například o poskytování odborných znalostí a poradenství v oblasti nejnovějších technologií a osvědčených postupů, pomoc podnikům při vytváření strategie digitální transformace, zavádění nových technologií a řízení procesu změn. Konzultační firma zabývající se digitální transformací může také poskytovat průběžnou podporu a pomoc, aby pomohla podnikům získat co největší užitek z nových technologií a procesů. Celkově vzato je úkolem poradenské firmy v oblasti digitální transformace poskytovat podporu a odborné znalosti, které podnikům pomohou úspěšně projít složitým procesem digitální transformace. 

  Ke každému projektu digitální transformace přistupujeme individuálně a úzce spolupracujeme s našimi klienty, abychom pochopili jejich konkrétní potřeby a cíle. Jsme přesvědčeni, že v případě digitální transformace není jedna velikost vhodná pro všechny, a snažíme se vyvíjet řešení na míru, která jsou přizpůsobena jedinečným potřebám našich klientů. 

  Náš tým má bohaté zkušenosti s pomocí podnikům při posuzování a plánování jejich digitální transformace a může do vašeho projektu zapojit celou řadu dovedností a odborných znalostí. Máme zkušenosti s pomocí podnikům při úspěšném zavádění nových technologií a procesů a můžeme poskytovat průběžnou podporu a zapojení, abychom zajistili, že vaše digitální transformace bude úspěšná.